Přejít k obsahu

Výběrové řízení_program INTER-20 (FREE MOVERS)

Výběrové řízení_program INTER-21 (FREE MOVERS)!!!
 

                                                                                                                                                                     

Upozornění studentům

 

Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-21 (FREE MOVERS).

Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2021 (tedy v zimním semestru akademického roku 2020/2021 a letním semestru akademického roku 2020/2021) minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle vlastního výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně. Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s přijetím uchazeče o realizaci studijního pobytu.

Zájemci o program INTER  musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do  středy  7. dubna 2021. Přihlášky se podávají přes portál ZČU. Podrobný návod  na podání přihlášky najdete na https://ff.zcu.cz/zahranicni-vztahy/inter-freemover.html

Informace o programu  INTER-21 včetně formulářů jsou k dispozici na: http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

                                                                                                                               

PhDr. Helena Horová, Ph.D., v.r.                                                     

proděkanka pro studijní záležitosti

 

 

Účel zahraniční studijní stáže v projektu INTER

Studijní pobyt:

1) Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records)

- pozn.: v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, v opačném případě splnění min. 4 předmětů/ semestr.

2) Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně.

3) Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní univerzity) organizované zahraničními univerzitami.

 

Požadavky na výjezdy studentů:

Ve všech uvedených případech výjezdů musí být výjezd studenta alespoň v minimální délce 30 dnů (s ohledem na stanovená pravidla MŠMT), kratší výjezdy nebudou akceptovány.

  • V případě studijních pobytů ad 1) vysílejte prosím studenty na celý semestr výuky na zahraniční instituci tak, aby student byl schopen doložit Transcript of Records se splněnými výsledky studia (v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění minimálně 20 ECTS kreditů, u zemí bez ECTS systému absolvování min. 4 předmětů), tj. min. 3 – 4 měsíční pobyt.
  • V případě studijního výjezdu ad 2) bude Learning Agreement (studijní smlouva) studenta parafována vedoucím studentovy práce. Po návratu ze studijního pobytu si student musí nechat parafovat vedoucím studentovy práce i zahraniční institucí řádně potvrzený Transcript of Records. Tímto opatřením je zajištěno, že na tento typ studijního pobytu budou vyjíždět studenti, kteří již mají zadané konkrétní téma práce a svůj studijní pobyt v zahraničí a jeho přínos prodiskutovali i se svým vedoucím práce. Vedoucí práce svým podpisem na Learning Agreementu souhlasí s výjezdem studenta a jeho záměrem na zahraniční stáži a svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.
  • V případě studijního výjezdu ad 3) musí mít jazykový (povolen pouze v případě výše uvedených podmínek) či odborný kurz minimální rozsah 15 hodin týdně.

 

 Základní podmínky programu:

  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů (kromě studentů 1. ročníku bakal. studia).
  • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.
  • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.
  • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus).

 

 Potřebné informace pro studenty naleznete zde: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&

 

O

Patička