Přejít k obsahu
Zpět na seznam monografií
E-antisemitismus - projevy antisemitismu na českém internetu,
Věra Tydlitátová

 Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013 ISBN 978-80-261-0256-4

Anotace česky:

Monografie "E-antisemitismus. Projevy antisemitismu na českém internetu" představuje projevy antisemitismu v České republice v období od roku 1989 do konce roku 2012. Jde o období obnovení svobodné společnosti a demokracie, zároveň jde o dobu masivního rozšíření internetu a možností globálních informačních sítí. Internet dramaticky přispěl šíření informací, ale také pomohl oživit archaické předsudky a šířit nenávist a totalitní ideologie. Navíc jim umožnil vstoupit do oficiální politiky. Příklad antisemitismu ukazuje, jak tento fenomén mění paradigma společnosti a stává se přijímaným názorem a eticky přijatelnou normou v postmoderní relativizaci hodnot. Étos "sametové revoluce" se během funkčního období prezidenta Václava Klause postupně proměnil v "novou normalizaci". Ukazuje se také, jak se postupně proměňuje hodnocení československé a české historie během výměny generací. Spolu se vzestupen nových technologií antisemitismus nejen že nevymizel, ale podobně jako i jiné sociální patologie nalezl nové příležitosti ke svému šíření.

 

Anotace anglicky:
This monograph surveys examines displays of anti-Semitism in the Czech Republic in the period from the fall of the communist regime in 1989 until the end of 2012. It depicts the era of restoration of free society and democracy in the Czech Republic and also in East European countries. It was the era of massive Internet expansion and development of global information networks. The Internet has improved dramatically the possibilities of information disseminating but it also revives archaic bias and superstitions and serves for spreading hatred and totalitarian ideologies. Moreover, it enables transmitting these ideas to political sphere. The example of anti-Semitism shows how this phenomenon transformed the paradigm of socially acceptable standards and ethical attitudes into postmodern relativisation of values. Ethos of the Velvet Revolution was gradually transformed into relativism of the ?New Normalization? during Vaclav Klaus' second presidential mandate. It is also shows how evaluating Czechoslovak and Czech history has changed from next generation point of view. With emerging of new technologies anti-Semitism not only persisted but it was, like other old social pathologies, upgraded and obtained new opportunities to spread.

Patička