Přejít k obsahu


Hravá čítanka 7

Citace:
NOVÁKOVÁ, J. FRANTA, D. ŠTRPKOVÁ, K. Hravá čítanka 7. 1. vyd. Praha : Taktik International, s.r.o., 2021, 228 s. ISBN: 978-80-7563-257-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Playful reading book 7
Rok vydání: 2021
Místo konání: Praha
Název zdroje: Taktik International, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jaroslava Nováková Ph.D. , PhDr. et Mgr. David Franta , Mgr. Kateřina Štrpková
Abstrakt CZ: Čítanka je součástí ucelené koncepce pro výuku Českého jazyka na 2. stupni základních škol. Nabízí široký výběr textů, které jsou zvoleny, aby pokryly všechny důležité oblasti učiva 7. ročníku. Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které mají za úkol děti zaujmout a motivovat k další četbě. Pokud úryvku předcházel nějaký děj, je před ním stručně shrnut. Slova a pojmy, jež by žáci nemuseli znát, jsou pod textem vysvětlena. Součástí jsou výklady učiva a testy.
Abstrakt EN: The reader is part of a comprehensive concept for teaching the Czech language at the 2nd level of primary schools. It offers a wide selection of texts that are chosen to cover all important areas of the 7th grade curriculum. It contains carefully selected literary passages, which are designed to engage children and motivate them to read further. If the passage was preceded by an action, it is briefly summarized before it. Words and terms that students may not be familiar with are explained below the text. It includes explanations of the curriculum and tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička