Přejít k obsahu


Žádný mír se zlem aneb Amálek mezi námi

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Žádný mír se zlem aneb Amálek mezi námi. Týdeník Forum, 2023, roč. Neuveden, č. 15, s. 20-21. ISSN: 2787-9216
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: No peace with evil or Amalek among us
Rok vydání: 2023
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Amálek je postava ve Starém zákoně / Tanachu, která je symbolem absolutního zla. Izraelští králové s ním nesměli uzavřít dohody a mírové smlouvy, měli jej zničit. Saul v tomto úkolu selhal, jeho poslání splnila královna Ester. Zlo však stále zůstává ve společnosti přítomné a není možné s ním uztavírat dohody nebo mír.
Abstrakt EN: Amalek is a character in the Old Testament / Tanach who is a symbol of absolute evil. The kings of Israel were not allowed to make agreements and peace treaties with him, they were supposed to destroy him. Saul failed in this task, his mission was fulfilled by Queen Esther. However, evil still remains present in society and it is impossible to make agreements or peace with it.
Klíčová slova

Zpět

Patička