Přejít k obsahu

Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 29
BAUMANOVÁ, M. A ?Better Life for all in Bricks and Mortar?: The Spatial Rationalities of Container Urbanism in Accra. 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Achnaton a Mojžíš. Dva egyptští princové. Plzeň, Rabínský dům, Palackého 442/3, 2023.Achnaton a Mojžíš. Dva egyptští princové
  Detail publikace
TARANT, Z. Antisemitismus je zpátky. 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Chasidské příběhy Pavla Hoška aneb Vyprávění jako svatá činnost. Forum24 / Nová Orientace, 2023, roč. Neuveden, č. 06.01.2023, s. nestránkováno.
  Detail publikace
TARANT, Z. Collaboration with Israeli Partners in the Shadow of the Pandemic. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 2023.?Czech-Israeli Universities Conference? on cooperation in education, science and technology transfer
  Detail publikace
TARANT, Z. Czech Antisemitic Websites and their Creators in the Past Twenty Years ? Ideology, Geolocation, Emerging Trends and Challenges. University of Minho, Brága, Portugalsko, 2023.Human Rights, Democracy and the Threats of Old and New Populisms
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Damašská aféra. Židovská obec v Plzni, Rabínský dům, Palackého 442/3, Plzeň, 2023.Damašská aféra
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Dějiny Jeruzaléma. Židovská obec v Plzni, Rabínský dům, Palackého 442/3, Plzeň, 2023.Dějiny Jeruzaléma
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. Identifying streets in precolonial urban space of Islamic East Africa. Amsterdam, Holandsko, 2023.Computer Applications in Archaeology
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Jeruzalémský chrám. ZČU, Jungmannova 1, Plzeň, 2023.Dějiny židovského lidu. 3. Úvod do judaismu. Jeruzalémský chrám
  Detail publikace
TARANT, Z. Leo Herrmann - od spolkové činnosti k záchranným aktivitám. Olomouc, 2023.Dny židovské kultury Olomouc
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J. Literární soutěž Studijního centra BASIC v Plzni pro rok 2023: Příběh písně. 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Mzda psa, sodomie a Sodoma. Kostel U Jákobova žebříku, 2023.Setkání pražského Logosu
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. Narrating the meaning of town walls: symbolism and social trust on the East African coast. In Narrating the past: archaeological epistemology, explanation and communication. Budapešť, Maďarsko : Archaeolingua, 2023, s. 241-269. ISBN: 978-615-5766-61-9
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Problémy homosexuality ve Starém zákoně. JIhlava, Vrchlického 1, 2023.Přednáška pro Horácký seniorát
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. První rabínka Regina Jonasová a její práce v temnotě světa. Plzeň, Rabínský dům, Palackého 442/3, 2023.První rabínka Regina Jonasová a její práce v temnotě světa
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. The Development of Archaeobotany in understanding Ghana?s Food History. Archaeological Centre Olomouc and University of Hradec Kralove, 2023.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. The Element of Water in the Built Environment on the Precolonial Kenya Coast. Land, 2023, roč. 12, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2073-445X
  Detail publikace
CORINNE, B. BEN-SHALOM, U. TARANT, Z. LONGO, J. DEDONNO, M. The Influence of the Health Belief Model on the Decision to Get the COVID-19 Vaccine: An International Survey Study of College Students. INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING, 2023, roč. 60, č. January-December 2023, s. 2-12. ISSN: 0046-9580
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. TRAMUTOLI, R. Toponymy of Swahili archaeological sites on the East African coast. Houston, USA, 2023.Society of Africanist Archaeologists
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. TRAMUTOLI, R. Toponymy of past Swahili towns on the East African coast. Bayreuth, Německo, 2023.Swahili Colloquium
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Zkušenost holocaustu varuje: Kdo mlčí k dnešnímu bezpráví a násilí, dobrovolně se řadí ke zločincům doby minulé. Forum24 / Nová Orientace, 2023, roč. Neuveden, č. 30.01.2023, s. nestránkováno.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. Závěrečná cestovní zpráva k projektu Podpora ERC žadatelů - 22-23322E. 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Úvod do judaismu. Achnaton a Mojžíš. ZČU, Jungmannova 1, Plzeň, 2023.Dějiny židovského lidu. 2. Úvod do judaismu. Achnaton a Mojžíš
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Úvod do judaismu. Tanach. ZČU, Jungmannova 1, Plzeň, 2023.Dějiny židovského lidu. 1. Úvod do judaismu. Tanach
  Detail publikace
TARANT, Z. Československý transfer a jeho zapomenutí hrdinové. Rabínský dům Velké synagogy v Plzni, 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Českožidovské hnutí v Plzni. Plzeň : Archiv města Plzně, 2023.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Židé v rudolfínské Praze. Židovská obec v Plzni, Rabínský dům, Palackého 442/3, Plzeň, 2023.Židé v rudolfínské Praze
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Žádný mír se zlem aneb Amálek mezi námi. Týdeník Forum, 2023, roč. Neuveden, č. 15, s. 20-21. ISSN: 2787-9216
  Detail publikace

 

 

kbs_logo_cz_cmyk 

 

 

  

Patička