Přejít k obsahu


Zkušenost holocaustu varuje: Kdo mlčí k dnešnímu bezpráví a násilí, dobrovolně se řadí ke zločincům doby minulé

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Zkušenost holocaustu varuje: Kdo mlčí k dnešnímu bezpráví a násilí, dobrovolně se řadí ke zločincům doby minulé. Forum24 / Nová Orientace, 2023, roč. Neuveden, č. 30.01.2023, s. nestránkováno.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The experience of the Holocaust warns: Those who remain silent about today's injustice and violence voluntarily join the ranks of the criminals of the past
Rok vydání: 2023
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Holokaust má původně náboženský obsah. Jde o označení většinou zvířecí zápalné oběti, celopalu, hebrejsky zvané ola, v řecké Septuagintě (?Starém zákoně?) přeložené jako holokaustos po vzoru řeckých čili pohanských zápalných obětí. Bylo by však chybou zapomínat na další podobné továrny na smrt. V Osvětimi zahynul asi milion Židů a dalších vězňů, další miliony byly zavražděny v jiných táborech, na pochodech smrti nebo na rozličných nahodilých místech, jako například v Babím Jaru u Kyjeva. Připomeňme rovněž ještě nedávno bagatelizovaný tábor Lety u Písku. Připomínáme jména táborů Treblinka, Mauthausen, Chełmno, Belzec, Sobibor, Dachau, Bergen-Belsen, Terezín či Majdanek.
Abstrakt EN: The Holocaust originally had a religious content. It is a designation of mostly animal burnt offerings, whole burnt offerings, called ola in Hebrew, translated as holocaustos in the Greek Septuagint ("Old Testament") after the model of Greek or pagan burnt offerings. However, it would be a mistake to forget other similar death factories. About a million Jews and other prisoners perished in Auschwitz, millions more were murdered in other camps, on death marches or in various random places, such as Babi Yar near Kiev. Let us also remind you of the recently downplayed Lety u Písek camp. We recall the names of the camps Treblinka, Mauthausen, Chełmno, Belzec, Sobibor, Dachau, Bergen-Belsen, Terezín and Majdanek.
Klíčová slova

Zpět

Patička