Přejít k obsahu


Židovská válka

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Židovská válka. ZČU, Jungmannova 1, Plzeň, 2024.Dějiny židovského lidu. Úvod do judaismu..
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2024
Místo konání: ZČU, Jungmannova 1, Plzeň
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Přelomovou událostí, kterou začal židovský středověk, byla židovská válka v letech 66-70. Díky Josephu Flaviovi máme o ní dost historických dokladů, jejichž autenticitu do jisté míry potvrzují archeologické nálezy. Válka vyvrcholila zničením Jeruzaléma a Chrámu a začal se formovat rabínský judaismus.
Klíčová slova

Zpět

Patička