Přejít k obsahu

Studentské granty

Studenti mohou podávat projekty s žádostí o dotace, které poskytuje ZČU. Jedná se především o granty:

-         studentská grantová soutěž – soutěž pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, je zacílena na výzkumnou a publikační činnost studentů

-         studentské vědecké konference – podporuje organizaci těchto konferencí, na nichž mají být prezentovány výsledky výzkumu studentů v magisterských a doktorských studijních programech

-         motivační systém ZČU – zejména část Talent, která podporuje studenty magisterských a doktorských studijních programů ve výzkumné činnosti

Směrnice ke grantovému systému ZČU naleznete zde (http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/). Další informace k projektům a grantům za KBS podá Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

 

Patička