Přejít k obsahu

Vzorové testy

1) Ukázky otázek z přijímacího testu na bakalářský program Kulturní studia Blízkého východu

 

Max Weber byl:

1) Sociolog a autor knihy Protestantská etika a duch kapitalismu

2) Filozof a autor knihy Kritika čistého rozumu

3) Historik a autor knihy Úpadek a pád říše římské

4) Politolog a autor knihy Střet civilizací

 

Etnicita je:

1) Fascinace exotickými kulturami

2) Pociťovaná a projevovaná sounáležitost lidí na základě sdílených atributů

3) Tendence odsuzovat příslušníky jiných kultur

4) Odpor k příslušníkům stejného kmene

 

Který z následujících států nepatří mezi muslimské země?

1) Súdán

2) Somálsko

3) Kongo

4) Írán

 

Město Casablanca se nachází v:

1) Portugalsku

2) Senegalu

3) Libanonu

4) Maroku

 

Tzv. Šestidenní válka byla konfliktem mezi:

1) Marokem a Alžírskem v roce 1975

2) Libyí a Čadem v roce 1987

3) Izraelem a arabskými státy v roce 1967

4) Saúdskou Arábií a Jemenem v roce 2015

 

Mezi základní prvky víry v islámu nepatří:

1) Víra v proroky

2) Víra v přímluvu světců

3) Víra v poslední soud

4) Víra v jedinost Boží

 

Gilgameš je:

1) Hlavní hrdina mezopotamského eposu

2) Slangový arabský výraz pro hráče počítačových her

3) Město v Libanonu

4) Řeka ve východním Turecku

 

Muammar Kaddáfí byl:

1) Hrdina alžírského odboje proti Francouzům

2) Turecký mystik 20. století

3) Král Saúdské Arábie

4) Prezident Libye

 

Mezi svátky judaismu patří:

1) Purim

2) Tóra

3) Halacha

4) Talmud

 

O Osmanské říši platí:

1) Středověký státní útvar na rozhraní subsaharské a severní Afriky

2) Státní útvar expandující na Blízký východ ze střední Asie v 10. století

3) Mocenský celek s dominantní perskou elitou v 16. až 18. století

4) Státní útvar s centrem v Turecku ohrožující Evropu od 14. století

 

Autorem knihy „Satanské verše“ je:

1) Táhá Husajn

2) Salman Rushdie

3) Nagíb Mahfúz

4) Orhan Pamuk

 

Hereze znamená:

1) proud odpadlický od ortodoxie

2) uchýlení se k mnišskému životu

3) vyznávání jediného boha

4) reforma náboženství

 

Suezský průplav se nachází mezi:

1) Mrtvým a Středozemním mořem

2) Středozemním mořem a Atlantským oceánem

3) Rudým a Středozemním mořem

4) Tyrhénským a Jónským mořem

 

Která z následujících zemí přijala jako první křesťanství za státní náboženství:

1) Rakousko

2) Bangladéš

3) Etiopie

4) Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Svatý Pavel pocházel z:

1) Efezu

2) Milétu

3) Tarsu

4) Páfu

 

 

2) Ukázky otázek z přijímacího testu na magisterský program Kulturní studia Blízkého východu

 

Při jakém svátku je v judaismu zakázáno jíst cokoliv kvašeného?

1) Purim

2) Pesach

3) Šavuot

4) Sukot

 

Muammar Kaddáfí vládl v Libyi mezi lety:

1) 1956–1969

2) 1969-2011

3) 2005-2018

4) 1979-2002

 

Súfismus je označení pro:

1) Islámský mysticismus

2) Odmítání vojenské služby ze strany ortodoxních Židů v Izraeli

3) Bojovnou ideologii emancipačních berberských hnutí v severní Africe

4) Teologické dogma salafismu

 

Vlna hnutí tzv. arabského jara začala v:

1) Egyptě

2) Sýrii

3) Jemenu

4) Tunisku

 

Islámský stát dobyl Mosul v roce:

1) 2013

2) 2014

3) 2015

4) 2016

 

Mezi významné kabalisty 16. století patří:

1) Theodor Herzl

2) Moses Mendelssohn

3) Izák Luria

4) Jehuda ha-Naší

 

Prvním izraelským premiérem byl:

1) Moše Dajan 

2) Chaim Weizmann

3) Golda Meirová

4) David Ben Gurion

 

Irácko-íránská válka proběhla v letech:

1) 1977-1985

2) 1982-1990

3) 1980-1988

4) 1963-1970

 

Muhammad Mursí byl:

1) Egyptský prezident

2) Zakladatel strany Bacth

3) zakladatel hnutí Hizb at-tahrír

4) vůdce libanonského hnutí Amal

 

Arabská liga (Liga arabských států) má sídlo v:

1) Káhiře

2) Damašku

3) Tunisu

4) Ammánu

 

Muctazila byl(a):

1) náboženský institut v Káhiře za vlády Muhammada Alího

2) nástupnická řeč safíjovských vládců

3) myšlenkový směr v raném abbásovském chalífátu

4) válečný rituál severoafrických cháridžovců

 

Rahbar je:

1) vysoká íránská ústavní funkce

2) náboženský titul udělovaný káhirským al-Azharem

3) kontrolor trhu v maghribských zemích

4) tradiční označení velitele islámské pěchoty

 

Za hlavní pilíře ideologie strany Bacth lze označit:

1) sekularismus, komunismus, etatismus

2) arabský nacionalismus, ekumenismus, kapitalismus

3) islamismus, arabský nacionalismus, socialismus

4) arabský nacionalismus, sekularismus, socialismus

 

Pod spisy Velájat-e faqíh a al-Kitáb al-achdar jsou podepsáni:

1) Chomejní a Alí Šaríatí

2) Abú-l-Alá Mawdúdí a Abdussalám Farag

3) Rúholláh Chomejní a Muammar Qadhdháfí

4) Abdolkarím Surúš a Rášid Ghannúší

 

Termín tafsír označuje:

1) výklad Koránu

2) islámský mystický směr

3) interpretaci snů

4) islámskou etiku

 

Bedřich Hrozný se proslavil rozluštěním:

1) chetitského písma

2) staroperského písma

3) chetitského jazyka

4) sumerského jazyka

 

Jak se jmenuje židovský svátek, který připomíná vysvobození z egyptského zajetí?

1) Jom kipur

2) Tiša be-av

3) Pesach

4) Jom ha-acma´ut

 

Autorem českého překladu Koránu vydaného poprvé roku 1972 je:

1) Ivan Klíma

2) Luboš Kropáček

3) Ivan Hrbek

4) Felix Tauer

 

Maronité jsou:

1) křesťanská církev syrského původu

2) apokalyptický proud navazující na Jana Křtitele

3) ší´itské duchovenstvo

4) reformistické islámské hnutí

 

Co označuje termín halacha?

1) modlitební řemínky

2) devítiramenný svícen

3) židovské náboženské právo

4) židovskou liturgii

 

Patička