Přejít k obsahu

Výběrové řízení_program INTER-23 (FREE MOVERS)

Výběrové řízení_program INTER-23 (FREE MOVERS)!!!
                                                                                                                                                          

Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského,
magisterského a doktorského studia
FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu
INTER
-23 (FREE MOVERS).


Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 20
23 (tedy v letním
semestru akademického roku 20
22/2023 a v zimním semestru akademického roku 2023/2024)
minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle v
lastního
výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně.

Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s
přijetím uchazeče o
realizaci studijního pobytu.


Zájemci o program INTER musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do pátku
10. února 2023. Přihlášky se podávají přes portál ZČU.

Podrobný návod na podání přihlášky najdete na https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Exchange-
studies/Dulezite-dokumenty

Informace o programu INTER-23 včetně formulářů jsou k dispozici na:

https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html


PhDr. Helena Horová, Ph.D., v.r.

proděkanka pro studijní záležitosti

 

 Potřebné informace pro studenty naleznete zde: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&

 

Patička