Přejít k obsahu

Vnitřní předpisy

Harmonogram ak. roku 2022/2023


Vyhláška děkana č. 1D/2020 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

Příklad (vzor) bakalářské/diplomové práce: Příklad BP/DP práce


Povinnost čtení emailů

Vážení studenti, zde naleznete Upozornění studentům na povinnost číst e-mailovou poštu. Každý student má povinnost zajistit si na začátku studia vytvoření individuální e-mailové adresy v rámci informačního systému ZČU (webmail) a poté sledovat obsah na ni doručovaných zpráv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijní a zkušební řád

Patička